top of page

Material till Nordisk Kulturfond
(bildmaterial, projektbeskrivning, formella inbjudningar, cv + artist statement

Projektbeskrivning

Bakgrund

Vintern 2021 tog jag ett sju månaders långt kontraktsarbete och flyttade till en gammaldags bondgård på nordvästra Island. Gården är belägen i ett av Islands mest isolerade och geologiskt äldsta områden och gränsar till atlanten och en glaciär. Genom att både arbeta och fotografera där under den tiden fick jag privilegiet att knyta en nära relation till det isländska gårdsarbetet, till kulturen och till Jón och Sigurbjörg som har skött gården sedan 70-talet. Mitt fotografiska material består av bilder på landskapet, djuren, arbetare och människorna, objekt och självporträtt i färg och svartvitt. Under tiden förde jag även journal - texterna växlar mellan personliga anteckningar till reflektioner om min position som fotograf och som en av många arbetare där genom åren.

 

Min avsikt med projektet är inte att göra ett traditionellt dokumentärt projekt i form av att ge mig på objektiva eller moraliska faktapåståenden om livet på gården. Jag arbetar i en associativ estetisk tradition och min utgångspunkt ligger snarare i min egen upplevelse och den moderna människans längtan efter en djupare koppling till ekologi och inom det syftar detta projekt till att skapa ett intimt och personligt porträtt av en gemenskap som lever sida vid sida med naturen. Jag vill också utforska relationen mellan isolationen och bildskapandet, samt relationen mellan behovet av att skapa och behovet av att visa sin konst.

 

När jag reste till gården första gången i december 2021 visste jag ingenting om de människor jag skulle bo och arbeta hos. När jag anlände visade det sig att Jón också var konstnär. Varje dag efter den långa arbetsdagen med lantbruk och djurskötsel, går han in till sin ateljé och sätter sig ner för att måla. Det som för längesen började som ett sätt att koppla av och samla tankar efter en dag av hårt arbete, är nu en gigantisk samling av surrealistiska och färgglada porträtt av den plats han bott på hela sitt liv, av sin fantasi och dem djur han dagligen arbetar med. Jóns konstnärskap är något jag vill följa upp med min kamera när jag nu åker dit igen 2024 - vad finns det för likheter och olikheter mellan en självlärd Isländsk målare och en svensk fotograf i metoder att arbeta, i att se på konst och livet? Hur förhåller dem sig till platsen, isolationen och sig själva genom kameran respektive penseln?

 

Syfte

Med utgångspunkt i den moderna människans längtan efter en djupare koppling till ekologi syftar detta projekt till att skapa ett intimt och personligt porträtt av en gemenskap som lever sida vid sida med naturen. Jag vill även utforska och beröra frågor kring bildskapande - relationen mellan behovet av att skapa och behovet av att visa sin konst, olikheterna och likheterna mellan Jóns konstnärskap och mitt. I dagsläget ser jag projektet främst i bokform och vill genom projektet vidare utforska möjligheterna med boken som konstform - dess känsla och utseende som ett fysiskt objekt, sättet bilder och text kan kombineras för att skapa narrativ.

 

 

Metod

• Arbeta med nuvarande bild och textmaterial mot bokformat. - Mål: få en kontur över projektets identitet. Vilka visuella narrativ, vilken redigering och formgivning som låter det fotografiska språket och projektet komma till rätta.

 

• Under residenset göra ytterligare resor tillbaka till gården för att fotografera och skriva. - Min metod och stil är inspirerad av vad den amerikanska fotografen Walker Evans myntade som ”lyrical documentary”, ett begrepp som nyanserar det dokumentära och lägger vikt på balansen mellan dokumentation och konstnärlig tolkning. Han såg sitt arbete som en korsning av det objektiva och det poetiska. Målet är inte bara att dokumentera, utan att presentera motiven på ett sätt som förmedlade djupare känslor, atmosfärer och berättelser.

• När residenset hos SÍM är färdigt i juni 2024 kommer jag ytterligare gå igenom materialet och fortsätta arbeta mot en bok-dummy. Här har jag förhoppningsvis etablerat samarbeten. • När bok-dummyn är färdig kommer jag skicka in den till förlag och dummy-tävlingar.

Confirmation Letter (Oskar Söderman).jpg
Confirmation Letter [Söderman] kopiera.jpg
bottom of page