top of page

Svenska 
 

To Navigate the Specific tar utgångspunkt i en längtan att segla långt ut på öppet hav. Installationen kombinerar olika fotografiska material och tillvägagångssätt såsom kamera-löst, analogt fotografi och digitala reproduktioner av redan befintliga bilder. 

 

Oskar intresserar sig för förhållandet mellan fotografiets (indexikala) förbindelse till det specifika och dess abstrakta mottagande som bild. Inspirerad av analytiska och anti-subjektiva estetiker i konceptkonsten, utforskar hans arbete subjektiva upplevelser såsom den emotionella intensiteten i tragedin och den romantiska strävan efter det sublima. På ett metaforiskt plan fungerar To Navigate the Specific som en berättelse från havet om ett jag på väg att hamna vilse. 
 

 

English
 

To Navigate the Specific take its starting point in a longing to sail far out on open sea. The installation combines different photographic materials and approaches such as camera-less, analogue photography and digital reproduction of pre-existing images. 

 

Oskar is interested in the relationship between the specific (indexical) nature of the individual photograph and its abstract reception as an image. Inspired by analytic and anti-subjective aesthetics of conceptual art, his work explores subjective experiences such as the emotional intensity of tragedy and the romantic quest for the sublime. On a metaphorical level, To Navigate the Specific functions as a story derived from the sea where the self is about to get lost.

Artikel skriven i samband med utställningen:

(Article written in swedish regarding this work)

Det Faktabaserade Språket Kan Generera Världar Som Öppnar Sig, 2021

Oskar Söderman, 2021

<Back

bottom of page